Fitbit + Google = Odstraňovanie funkcií z aplikácie