Tretia generácia inteligentného prsteňa Oura Ring je v predaji. Testujem ju.

Doplnené k 31. 3. 2022: Na nové funkcie, o ktorých píšem v recenzii, stále čakáme. Všetky informácie v tejto recenzii sú stále aktuálne aj ku koncu marca 2022. Oura však prezradila približný dátum spustenia sľúbených funkcií:

 • Meranie tepu počas behania, bicyklovania a chôdze – jún 2022
 • Meranie tepu počas ďalších športov – postupne v druhej polovici roka 2022
 • Meranie okysličenia krvi SpO2 – leto 2022
 • Nový algoritmus monitoringu spánku – jeseň 2022

Pôvodný článok: Hneď na úvod recenzie krátke upozornenie. Oura Ring 3 je produkt, ktorý sa bude počas nasledujúcich mesiacov vyvíjať a zlepšovať a aj preto som premýšľal, či napísať recenziu už teraz, alebo povedzme až o polroka, keď dostane prsteň viaceré aktualizácie a ponúkne všetky sľúbené funkcie.

Nakoniec som sa rozhodol napísať dve recenzie – prvú čítate práve teraz a v nej zhrniem funkcionalitu prsteňa Oura Ring 3 v dobe uvedenia na trh. Následne, počas roka 2022, napíšem ďalšiu recenziu, v ktorej zosumarizujem svoje skúsenosti z dlhodobého používania a takisto zhodnotím funkcie, ktoré medzičasom pribudnú.

Do pozornosti takisto dávam moju recenziu na Oura Ring 2. Odporúčam, aby ste si ju prečítali, nakoľko v nej detailnej vysvetľujem prínos prsteňa a to, aké dáta vyhodnocuje a aký je ich prínos pre mňa ako pre používateľa. Recenzia na Oura Ring 2 vám takisto pomôže lepšie pochopiť tento článok, nakoľko sa v ňom výrazne venujem porovnávaniu druhej a tretej generácie.

Hlavnou úlohou aktuálnej recenzie s krátkodobými skúsenosťami je objektívne zhodnotiť aktuálny stav prsteňa Oura Ring 3 a zodpovedať otázku – oplatí sa kúpiť už dnes alebo je lepšie radšej počkať? Prípadne, je rozumnou voľbou kúpa druhej generácie tohto prsteňa aj dnes?

Oura Ring 3 vs. Oura Ring 2: Teória

Začnem teoretickým základom. Oura Ring 2 a 3 sú inteligentné prstene s totožným dizajnom a rozmermi. Ich hmotnosť je od 4 do 6 gramov, hrúbka je 2,55 mm a šírka je 7,9 mm. Prsteň obsahuje tri výčnelky vo vnútornej časti, v ktorej sú umiestnené senzory – tretia generácia obsahuje 3× toľko senzorov ako Oura Ring 2.

Oura v prípade tretej generácie sľubuje presnejšiu analýzu spánku, presnejšie meranie teploty počas spánku a nové funkcie v podobe merania okysličenia krvi SpO2 počas spánku a takisto merania tepu počas celého dňa a cvičenia. A hoci sa hardvér zdokonalil a pribudli extra senzory, dizajn prsteňa je totožný a to aj z hľadiska výčnelkov.

Je zrejmé, že modernejší hardvér je lákadlom, aby ste si kúpili najnovšiu verziu prsteňa. Do úvahy však treba brať aj prémiové predplatné, ktoré je v prípade Oura Ring 3 podmienkou na to, aby ste mohli pristupovať ku všetkým nameraným dátam a takisto aj k extra obsahu z hľadiska meditácií, hudby a informácií o tom, prečo je spánok dôležitý.

Oura Ring 3
Oura Ring 2 (vpravo) a Oura Ring 3 (vľavo)

Oura Ring 3 vs. Oura Ring 2: Prax v roku 2021

Teória je pekná vec, avšak pozrime sa na prax v roku 2021. Oura Ring 3 je v predaji od polky novembra a od daného dátumu tento prsteň používam aj ja. Prsteň som si sám zakúpil, nakoľko som bol spokojný s jeho druhou generáciou – tú som používal niekoľko mesiacov.

A na základe mojich poznatkov z praxe môžem povedať, že Oura Ring 3 ponúka v roku 2021 prakticky identický používateľský zážitok ako druhá generácia. Analýza spánku využíva totožný algoritmus, čo potvrdil v rámci svojho vedeckého merania aj The Quantified Scientist (pozrite si jeho videorecenziu TU).

Je zrejmé, že v priebehu roka 2022 by sa mala situácia zmeniť, nakoľko Oura nasadí nový algoritmus analýzy spánku, ktorý bude naplno využívať nový hardvér v tretej generácii prsteňa. Aktuálne je však rozdiel z hľadiska analýzy spánku medzi Oura Ring 2 a 3 minimálny.

V tejto súvislosti opäť pripomínam moju recenziu na Oura Ring 2, v ktorej detailne analyzujem, akú pridanú hodnotu tento prsteň prináša z hľadiska analýzy spánku. Nejde totiž iba o to, že prsteň meria, ako dlho spíte, ale najmä o to, že vyhodnocuje ten najdôležitejší aspekt spánku – regeneráciu vášho tela.

Oura Ring 3
Oura Ring 2 (vľavo) a Oura Ring 3 (vpravo)

Oura Ring 3: Celodňové meranie tepu

Prsteň Oura Ring 3 v roku 2021 definujem ako Ouru Ring 2 s lepším hardvérom, avšak zatiaľ nevyužitým potenciálom. Vo výbave je síce nový hardvér, avšak aktuálne nie je k dispozícii softvér, ktorý by ho naplno využil. Ten príde až v roku 2022.

Aby som však bol úplne korektný – Oura Ring 3 už teraz ponúka funkciu celodňového merania tepu a to je (momentálne) hlavný rozdiel v porovnaní s Oura Ring 2. Prsteň pomocou nového senzoru meria tep počas dňa v 5 minútových intervaloch a informuje vás o tom, koľko času počas dňa ste boli v pokoji a aký bol váš najnižší tep cez deň. Tieto informácie môžu byť pre niekoho užitočné a to dvojnásobne, ak nepoužívate fitness náramok alebo inteligentné hodinky.

Zatiaľ neviem vyhodnotiť, či sa informácie o tepe počas dňa využívajú aj pri výpočte jednotlivých skóre, ktoré Oura vyhodnocuje, avšak mám pocit, že nie. A hoci túto funkciu oceňujem, sama o sebe nepredstavuje dôvod, aby ste dnes dali Oure Ring 3 prednosť pred druhou generáciou.

Meranie tepu počas dňa môžete kedykoľvek aktivovať aj manuálne a skontrolovať si tak aktuálny tep v reálnom čase. Presnosť manuálneho merania som porovnal s hodinkami Garmin Venu 2 a odchýlky boli minimálne.

Aplikácia Oura
Aplikácia Oura a nové sekcie pre Oura Ring 3 – celodňové meranie tepu a obrazovka Explore s prémiovým obsahom

Ako sa zmenil môj používateľský zážitok?

Oura Ring 3 mi s výnimkou novej sekcie s informáciou o tepe počas dňa prináša prakticky totožný používateľský zážitok ako druhá generácia. Ráno si skontrolujem kvalitu spánku a najmä regeneráciu počas spánku, pričom dôraz kladiem na údaj o pokojovom tepe počas noci a hodnotu variability srdcového tepu – v tomto smere sú Oura Ring 2 aj 3 špičkové zariadenia.

Tieto informácie porovnám s tým, ako sa reálne cítim. Na základe používania Oura Ring 2 som sa už naučil rozpoznať, ako sa na mojom tele prejavuje horšia regenerácia, ako sa ráno cítim a ako minimalizovať vplyvy, ktoré negatívne ovplyvňujú regeneráciu počas spánku.

A hoci mi Oura Ring 3 v aktuálnej verzii ponúka prakticky identickú pridanú hodnotu ako druhá generácia tohto prsteňa, jedna vec sa z hľadiska používateľského zážitku predsa zmenila – Oura Ring 2 som nosil na pravej (dominantnej) ruke na prostredníku. Toto rozhodnutie sa časom ukázalo byť trochu nepraktické, nakoľko v pravej ruke obvykle nosím ťažšie tašky a prsteň v takom prípade tlačí na dva okolité prsty.

V prípade Oura Ring 3 odporúča výrobca, aby ste nosili prsteň na ukazováku. Dôvodom je lepšia presnosť z hľadiska celodenného merania tepu a takisto aj pri meraní tepu počas cvičenia (táto funkcia pribudne na prelome rokov 2021/2022). Novú Ouru preto nosím na ukazováku ľavej (nedominantnej) ruky a táto voľba sa ukázala byť výborná. A aj kvôli tomu som si kúpil tretiu generáciu v o jedno číslo menšej veľkosti v porovnaní s mojim predchádzajúcim Oura Ringom 2.

Oura Ring 3
Oura Ring 2 (vpravo) a Oura Ring 3 (vľavo)

Prísľub lepšej budúcnosti v roku 2022

Oura Ring 3 prináša okrem celodňového merania tepu aj pokročilejšie sledovanie ženského zdravia – menštruačného cyklu. Prsteň má v tomto smere výhodu, že do úvahy berie informácie o zmene teploty. Predikcia menštruačného cyklu je momentálne dostupná iba v beta verzii, finálna verzia funkcie by mala byť dostupná v roku 2022.

A počas budúceho roka pribudnú aj ďalšie novinky a zlepšenia, ktoré prináša Oura Ring 3 – pokročilé meranie tepu počas cvičenia s následným vyhodnotením zmeny tepu, resp. upokojením po skončení cvičenia. Takisto pribudne meranie okysličenia krvi SpO2 a Oura Ring 3 dostane aj nový algoritmus na analýzu spánku. Ten by mal výrazne zvýšiť presnosť vyhodnocovania jednotlivých fáz spánku.

Problém je, že hoci všetky tieto funkcie vyzerajú pekne na papieri, ich reálny prínos budem vedieť posúdiť až vtedy, keď ich Oura reálne sprístupní. A zatiaľ nie je jasné, kedy presne sa tak stane. Ak si teda kúpite tento prsteň už dnes, kupujete si prísľub funkcií, ktoré prídu v najbližších mesiacoch.

Doplnené 31. 3. 2022: Na tieto nové funkcie stále čakám, zatiaľ ich Oura nesprístupnila. Plán je však nasledujúci:

 • Meranie tepu počas behania, bicyklovania a chôdze – jún 2022
 • Meranie tepu počas ďalších športov – postupne v druhej polovici roka 2022
 • Meranie okysličenia krvi SpO2 – leto 2022
 • Nový algoritmus monitoringu spánku – jeseň 2022
Oura Ring 3
Oura Ring 3 (vľavo)

Prémiové predplatné za poplatok 6 eur mesačne

Na tom by z určitého hľadiska nebolo nič zlé, lenže je tu ešte jedno ALE. A tým je prémiové predplatné, ktoré prišlo s treťou generáciou prsteňa Oura Ring. Toto predplatné stojí 6 eur mesačne a umožňuje vám pristupovať ku všetkým dátam, ktoré prsteň nameria. Takisto umožňuje prístup k prémiovému obsahu, ako sú meditácie, hudba na dobrú noc či informácie o tom, prečo je spánok dôležitý a ako ho optimalizovať.

Oura Ring 3 môžete používať aj bez aktívneho prémiového predplatného. Vtedy však získate iba jednotlivé skóre (spánok, pripravenosť, aktivita) bez prístupu k detailnejším informáciám z prsteňa. A práve tie sú pre mnohých používateľov hlavným dôvodom, prečo zvažovať jeho kúpu.

Súčasťou objednávky nového prsteňa je bezplatné prémiové predplatné na obdobie polroka. Je to fér ponuka a tak to robí aj Fitbit. Avšak v aktuálnej situácii mi to príde trochu diskutabilné – Oura Ring 3 dostane všetky funkcie až niekedy v roku 2022 a ak si kúpite tento prsteň už dnes, dovtedy vám možnože bezplatné prémiové členstvo aj vyprší. Je to teda vec, ktorú si musíte zvážiť.

Výnimkou sú majitelia Oura Ring 2, ktorí mali možnosť zakúpiť si do 29. novembra 2021 novú generáciu a získať tak doživotné predplatné bez poplatku. A aj kvôli tomu je pravdepodobné, že teraz nájdete viacero inzerátov na Ouru Ring 2. Druhá generácia predstavuje výborné zariadenie aj dnes a pre mnohých používateľov môže byť vhodným a cenovo dostupnejším spôsobom, ako vyskúšať inteligentný prsteň na analýzu spánku.

Pokiaľ však budete kupovať Oura Ring 2 z druhej ruky (priamo od výrobcu už druhú generáciu nekúpite), overte si stav batérie u predajcu a takisto sa uistite, že kupujete prsteň v tej správne veľkosti pre vás. Detailnejšie som o tom písal TU.

Oura Ring 3
Oura Ring 3

Verdikt

Oura Ring 3 je v roku 2021 prsteňom s prísľubom lepšej budúcnosti. Tento prsteň sa s výnimkou celodňového merania tepu neodlišuje od druhej generácie a z hľadiska analýzy a vyhodnocovania spánku ponúka totožnú pridanú hodnotu a presnosť.

Oura Ring 3 by som dnes (resp. do 29. novembra 2021, čo už nestihnete) odporúčal zakúpiť iba majiteľom druhej generácie, ktorí tak mohli získať bezplatné prémiové členstvo. Novým používateľom odporúčam počkať pár mesiacov, až Oura sprístupní všetky sľúbené funkcie a až potom zvažovať kúpu tretej generácie – keď sa tak stane, napíšem ďalšiu recenziu s dôrazom na nové funkcie.

Samozrejme si môžete Oura Ring 3 kúpiť aj dnes, avšak je potrebné akceptovať to, že si počkáte na nové funkcie. Prípadne môžete zvážiť kúpu druhej generácie z druhej ruky – prstene sa pohybujú na úrovni 100 až 200 eur a následne si o rok – dva kúpiť tretiu generáciu, keď už bude v plnej sile.

Cena: od 314 eur + 15 eur za poštovné (prípadnú zľavu 50 eur môžete nájsť vo Facebook skupine Oura CZ/SK uživatelé)

Zapožičal: prsteň som si zakúpil

Páči sa nám

 •  nízka hmotnosť a štýlový dizajn
 •  komfort nosenia
 •  prístup k detailným dátam, ako je HRV počas celej doby spánku
 •  prehľadne spracovaná mobilná aplikácia
 •  systém hodnotenia pripravenosti, spánku a aktivity zrozumiteľne vysvetľuje, ako zlepšiť svoje návyky
 • prsteň vám odporučí čas, kedy by ste mali ísť spať
 •  slušná výdrž batérie
 •  možnosť importovať údaje o cvičení z iných nositeľných zariadení cez Apple Health
 • zaznamená aj zdriemnutia počas dňa (dlhšie ako 15 minút)
 •  v roku 2022 pribudnú ďalšie užitočné funkcie

Nepáči sa nám

 •  takmer všetky nové funkcie pribudnú až počas roka 2022
 •  základné monitorovanie aktivity (iba na základe akcelerometra)
 •  niektoré prstene môžu pomerne rýchlo degradovať z hľadiska životnosti batérie
 •  niekomu môže prekážať hrúbka prsteňa
 • aby ste využili úplný potenciál prsteňa, je potrebné platiť 6 eur mesačne

Prečítajte si aj: