Saturácia krvi kyslíkom (SpO2): Prečo je dôležitá a čo o nej treba vedieť?