Vo výbave inteligentných hodiniek a fitness náramkov nájdete viacero športových funkcií, ktoré môžu byť pre vás prínosom.

Pri testovaní inteligentných hodiniek a náramkov som sa stretol s viacerými športovými funkciami, ktoré patria do základnej výbavy každého nositeľného zariadenia, resp. ide o pokročilú funkciu, ktorú nájdete iba v špecifických hodinkách.

V tomto článku vám prinášam ich zhrnutie aj s odporúčaniami na jednotlivé modely, resp. značky. A pokiaľ preferujete sledovanie videa pred čítaním, pozrite si moje video na našom YouTube kanáli, TU:

Pozrite si video o športových funkciách v inteligentných hodinkách a náramkoch

1. Počítanie krokov a kalórií

Počítanie krokov, prejdenej vzdialenosti a určenie spálených kalórií patrí k najstarším a najbežnejším funkciám vo výbave všetkých fitness náramkov a inteligentných hodiniek. Výhodou počítania krokov je, že táto funkcia beží neustále na pozadí a netreba ju manuálne zapínať.

Aký je prínos tejto funkcie?

Pre niektorých používateľov môže byť nízky počet krokov motiváciou k tomu, aby sa večer išli prejsť alebo aby vystúpili skôr z autobusu a zvyšok cesty odkráčali. Je fajn, pokiaľ vás takto vedia hodinky motivovať, avšak treba upozorniť aj na určité nedokonalosti v počítaní krokov.

Výrobcovia hodiniek neustále optimalizujú a vylepšujú algoritmus, avšak hodinky majú problém správne počítať kroky, keď držíte v ruke elektrickú či benzínovú kosačku na trávu alebo kočík. Vtedy sa odporúča dať si hodinky dole z ruky a mať ich napríklad vo vrecku nohavíc. Rovnako sa môžete stretnúť aj s druhým extrémom – hodinky rady počítajú vymyslené kroky, keď idete autom po roztrasenej ceste alebo pri niektorých činnostiach, ako je umývanie riadu či vlasov.

Ktoré zariadenia ponúkajú túto funkciu?

Kroky, kalórie a prejdenú vzdialenosť vám budú počítať všetky fitness náramky či hodinky na trhu. Obvykle je ich presnosť dobrá s už spomenutými prípadnými nezrovnalosťami v špecifickým prípadoch. V prípade najlacnejších neznačkových náramkov však môže byť odchýlka a (ne)presnosť pomerne výrazná.

Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6. Zdroj: Ondrej Macko / TOUCHIT

2. Monitorovanie cvičenia

Prakticky každé nositeľné zariadenie vám dokáže zmonitorovať cvičenie. Otázkou je, aký výstup dostanete.

Aký je prínos tejto funkcie?

Na funkciu monitorovania cvičenia sa dá pozrieť z viacerých pohľadov. Prvý pohľad je, že vám postačuje informácia o tom, kedy ste cvičili a ako dlho. V takomto prípade nie je pre vás až tak dôležité presné meranie tepu či určenie spálených kalórií.

Druhý pohľad je taký, že poznáte jednotlivé zóny tepovej frekvencie (regeneračná, vytrvalostná, aeróbna, anaeróbna a vysoko intenzívna) a viete, že ak chcete chudnúť, mali by ste udržiavať váš tep vo vytrvalostnej zóne, pretože v nej sa najviac spaľujú tuky. V prípade rýchlej chôdze či behania si vystačíte aj s modernými hodinkami a kvalitnejšími fitness náramkami, ktoré majú dobrú presnosť merania tepu v prípade takýchto aktivít.

Pri kardio a HIIT cvičeniach či posilňovaní sa však zatiaľ žiadne náramky a hodinky nevyrovnajú presnosti merania pomocou hrudného pása – nositeľné zariadenia o niečo pomalšie reagujú na náhle výkyvy tepu, ktoré sú typické pre spomenuté typy cvičenia. Je teda vhodné zvážiť kúpu hrudného pásu, pokiaľ je presnosť merania tepu pre vás veľmi dôležitá pri každom type cvičenia.

V súvislosti s monitorovaním cvičenia dávam do pozornosti aj fakt, že väčšina dnešných náramkov a hodiniek ponúka špecializované režimy na monitorovanie behu, chôdze, cyklistiky a tzv. režim Iné, ktorý je vhodný na monitorovanie ostatných aktivít. V rámci režimu Iné sa zaznamenáva srdcový tep a dĺžka cvičenia.

Na trhu však nájdete aj zariadenia, ktoré majú špecializovaný režim monitorovania plávania a vedia vyhodnotiť napríklad hodnotu SWOLF alebo vedia detailnejšie monitorovať golf či lyžovanie. Ak sú takéto funkcie pre vás dôležité, overte si dostupnosť špecializovaných režimov cvičenia priamo u výrobcu alebo u predajcu.

Ktoré zariadenia ponúkajú túto funkciu?

Všeobecné monitorovanie aktivity, behu, chôdze a cyklistiky umožňujú prakticky všetky zariadenia na trhu. Špecializované režimy na cvičenie majú zo zariadení, ktoré som testoval, napr. Huawei Watch GT 2 Pro či Huawei Watch 3 (plávanie, golf, lyžovanie), Samsung (plávanie) či niektoré hodinky značky Garmin.

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro

3. Pokročilé štatistiky, ako je VO2 max

Každý lepší fitness náramok či hodinky dokážu počas cvičenia kontinuálne merať váš tep a jeho hodnotu rozdeliť do jednotlivých zón tepovej frekvencie. V prípade behu, chôdze, turistiky, cyklistiky a špecializovaných režimov na detailné monitorovanie ostatných cvičení však môžete získať aj ďalšie štatistiky.

Aký je prínos tejto funkcie?

Pokročilé štatistiky behu nie sú ničím neobvyklým ani v prípade kvalitnejších fitness náramkov. Za predpokladu, že máte k dispozícii údaje z GPS senzora, či už z nositeľného zariadenia alebo zo spárovaného telefónu, získate informácie o presnej trase, ktorú ste odbehli, tempe, prevýšení, kadencii a ďalšie údaje, ktoré môžu byť pre vás prínosom v snahe zlepšiť svoj bežecký výkon.

Niektoré zariadenia dokážu na základe monitorovaných cvičení vyhodnotiť aj hodnotu VO2 max. Toto číslo definuje, koľko objemu kyslíku dokáže vaše telo počas cvičenia využiť. Alebo jednoducho povedané, určuje vašu fyzičku. Čím je hodnota VO2 max vyššia, tým ste v lepšej kondícii.

Na to, aby hodinky vedeli správne určiť vaše VO2 max, odporúčam absolvovať niekoľko behov a hodinky používať na monitorovanie aktivity a zdravia niekoľko týždňov. Prvotné hodnoty VO2 max môžu byť totiž príliš nízke a hodinky tento údaj skalibrujú pomocou dodatočných dát z cvičení.

Niektoré hodinky takisto ponúkajú aj funkcie, ako je hodnotenie účinku aeróbneho a anaeróbneho cvičenia. Rovnako vedia zhodnotiť vašu tréningovú záťaž a určiť, či sa vaša kondícia zlepšuje, zhoršuje alebo stagnuje. Podobne ako v prípade VO2 max, aj tieto štatistiky a funkcie sú v prvom rade zamerané na behanie a bicyklovanie.

Ktoré zariadenia ponúkajú túto funkciu?

VO2 max vám vyhodnotia niektoré inteligentné hodinky značiek Garmin, Samsung, Fitbit, Huawei, Honor či Apple.

S analýzou účinku aeróbneho a anaeróbneho cvičenia a hodnotením tréningovej záťaže a kondície som sa stretol pri testovaní vybraných hodiniek značiek Garmin, Huawei a Honor.

Garmin Forerunner 55

Garmin Forerunner 55 a hodnota VO2 max. Zdroj: Ondrej Macko / TOUCHIT

4. Zabudovaný GPS senzor

Zabudovaný GPS senzor je praktická funkcia inteligentných hodiniek, pretože odpadá nutnosť nosiť so sebou smartfón, aby ste získali detailnú a presnú informáciu o odbehnutej trase a ďalšie štatistiky.

Aký je prínos tejto funkcie?

Na presné vyhodnotenie vonkajšej chôdze, behu, turistiky a bicyklovania sa je potrebný GPS senzor. Ten sa postupne stáva samozrejmosťou v segmente inteligentných hodiniek, avšak v segmente fitness náramkov ide o veľmi zriedkavú vlastnosť. Pokiaľ máte hodinky s GPS senzorom, nemusíte si na bicyklovanie a behanie brať so sebou smartfón, aby ste získali mapu trasy a detailné údaje o vašej aktivite.

Pokiaľ GPS senzor nemáte v náramku či hodinkách a nemáte ani telefón, z ktorého by sa tieto údaje získali, potom vám zariadenie vyhodnotí iba približnú trasu, približné tempo a nebudete mať k dispozícii ani mapu vášho behu či bicyklovania sa. Treba si preto zvážiť, na aký účel chcete hodinky či náramok využívať a na základe toho klásť pri výbere dôraz aj na zabudovaný GPS senzor.

Ktoré zariadenia ponúkajú túto funkciu?

Zabudovaný GPS senzor nájdete vo fitness náramkoch veľmi zriedkavo a častokrát je problém kúpiť daný model v slovenských obchodoch. Do pozornosti však dávam zariadenie Huawei Watch Fit, ktoré predstavuje určitý hybrid medzi hodinkami a náramkom a obsahuje aj GPS senzor.

V prípade inteligentných hodiniek, ktoré prišli na trh v roku 2020/2021 a stoja aspoň 100 eur, je zabudovaný GPS senzor častokrát priamo vo výbave – pre istotu si však túto funkciu overte u vášho predajcu či priamo u výrobcu. V niektorých prípadoch je GPS senzor aj vo výbave lacnejších hodiniek.

Garmin Connect

Garmin Connect. Zdroj: Ondrej Macko / TOUCHIT

5. Virtuálni tréneri a tréningové plány

Inteligentné hodinky ponúkajú aj funkciu virtuálnych bežeckých trénerov a prípadne vám zostavia komplexné tréningové plány. Tieto funkcie môžu predstavovať pridanú hodnotu pre začínajúcich aj pokročilých bežcov.

Aký je prínos tejto funkcie?

Virtuálny tréner či bežecký tréner je praktická funkcia, ktorá vám môže pomôcť začať správne behať. Dôkazom tohto tvrdenia som aj ja – dlhé roky som patril k fyzicky málo zdatným ľuďom a keď som musel bežať 30 sekúnd za autobusom, bol som výrazne zadýchaný.

Pri testovaní hodiniek Huawei Watch GT som však natrafil na funkciu bežeckého trénera, zvolil som si beh na spaľovanie tukov a razom som pochopil, že moja predstava o behu bola úplne pomýlená. Bežecký tréner totiž v závislosti od zvoleného režimu berie do úvahy aktuálnu úroveň vášho tepu a prípadne aj tempo a na základe týchto informácií vás upozorňuje, či máte spomaliť alebo zrýchliť.

Režimy bežeckého trénera sú určené pre úplných začiatočníkov a aj pre pokročilých bežcov a to bez ohľadu na to, či chcete spaľovať tuky, trénovať vytrvalosť alebo intervalové behy. Nadradenou funkciou k virtuálnym trénerom sú tréningové plány. Niektoré zariadenia vám vygenerujú iba pomerne jednoduchý a všeobecný tréningový plán, avšak funkcia Garmin Coach patrí k absolútnej špičke na trhu a zohľadňuje niekoľko parametrov s cieľom prispôsobiť tréningový plán vašim potrebám a preferenciám.

Ktoré zariadenia ponúkajú túto funkciu?

Základných virtuálnych a bežeckých trénerov vo forme tzv. bežeckých režimov či trás nájdete v hodinkách značiek Samsung, Huawei, Honor či v zariadení Huawei Watch Fit. Základný tréningový plán vám vytvorí aplikácia Huawei Zdravie, pokročilý tréningový plán nájdete v Garmin hodinkách, ktoré sú kompatibilné s funkciou Garmin Coach.

Huawei Watch 3 Pro

Huawei Watch 3 Pro. Zdroj: Ondrej Macko / TOUCHIT

Pozrite si aj ďalšie články z nášho seriálu o funkciách v inteligentných hodinkách a fitness náramkoch:

Prečítajte si aj:

Tréner Garmin: Trénujte zadarmo s profesionálnym trénerom (1. časť)

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit