Spôsob života je jedným z hlavných dôvodov, ktoré vplývajú na rozvoj ochorení u človeka. Západný spôsob života, nadmerné pitie alkoholu,  nežiadúce užívanie ľahkých či ťažkých drog a nekvalitná strava v spojení s nedostatkom adekvátneho pohybu je spojená s rozvojom civilizačných ochorení ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak, obezita, porucha metabolizmu tukov. V súčasnosti je veľký problém udržať si rovnováhu medzi prácou a zdravým životným štýlom.

Každodenné vstávanie ráno do práce prebieha vo veľkom zhone. Cestujeme dopravným prostriedkom, mnohí práve autom a zažívame stereotyp sedavého zamestnania. Po pracovnej dobe sme natoľko unavení, že nestíhame svojej fyzickej (a častokrát ani duševnej) stránke dať to, čo jej  patrí.

V porovnaní so životným štýlom spred 50 rokov je náš životný štýl vo väčšej miere sedavejší. Hlavným dôvodom je rozvoj a implementácia technológií. Napríklad  v Austrálii má až 68,5 % obyvateľov sedavý typ zamestnania.

ludia_sedave_zamestnanie_nowat

Sedavé zamestnanie je charakteristické pre dnešnú dobu

 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je nedostatočná pohybová aktivita jedným z 10 faktorov, ktorý je zodpovedný za predčasné úmrtie obyvateľstva. Podľa jej odhadov 1 zo 4 dospelých má nedostatočnú fyzickú aktivitu.

Celosvetovo viac ako 80 % dospievajúcich má nedostatočný pohyb, čo zhoršuje celkový zdravotný stav populácie. Členské štáty WHO sa zaviazali do roku 2025 zabezpečiť zníženie narastajúcej pohybovej neaktivity v populácii o 10 %.

Ako to vlastne celé v organizme funguje?

Základom rovnováhy v našom tele je správne fungujúci metabolizmus. Ide o proces, kedy sa energetické látky – cukry, tuky, bielkoviny rozkladajú a uvoľňujú energiu. Využívajú sa na budovanie nových štruktúr a na tvorbu hormónov a enzýmov. Náš organizmus rozkladá tuky, cukry, bielkoviny a vzniká oxid uhličitý a voda a uvoľňuje sa energia. Svalová práca a svalová aktivita ovplyvňujú našu metabolickú úroveň najvýraznejšie.

Odporúčaný príjem energie u priemernej ženy predstavuje 2 000 kcal (8 360 KJ), u muža 2 500 kcal (10 450 KJ). Tieto hodnoty sa používajú ako referenčné. Samozrejme, že sú modifikované pre osoby s nadváhou, obezitou, alebo naopak so zvýšeným fyzickým výdajom.

Pokiaľ príjem energie prevyšuje výdaj dochádza k premene prebytočnej energie na tuk následne k nadváhe až k obezite, čo vedie k vzniku už spomínaných civilizačných chorôb.

Do roku 2040 sa odhaduje až 642 miliónov pacientov s cukrovkou na celom svete. Každých 6 sekúnd na svete umrie v dôsledku cukrovky 1 osoba, čo súhrnne predstavuje 5 miliónov úmrtí.

Prečo sa máme hýbať?

Pretože ak sa nehýbeme, môže nastať  porucha metabolizmu tukov, rozvoj tzv. kôrnatenia ciev a vznik srdcovocievnych ochorení, vzniká nadváha, následne obezita a rovnako sa u nás zvyšuje riziko rozvoja cukrovky.

bezec_sport_web2016_3_nowat

Vedecké štúdie týkajúce sa cukrovky, fyzickej aktivity a kondície hovoria o tom, že fyzická aktivita ako súčasť životného štýlu znižuje riziká srdcovocievnych ochorení a úmrtí na ne.

Netreba zabúdať, že výdaj energie pri pohybovej aktivite závisí predovšetkým od intenzity a trvania.

Nezabúdajte na zdravý spánok

Spánok sa definuje ako prirodzený periodický stav pokoja tela a mysle, počas ktorého sú oči úplne zatvorené a dochádza k čiastočnej, alebo úplnej strate vedomia, takže pohyb tela a odpovede na vonkajšie stimuly sú minimalizované. Normálny spánok je uskutočňovaný pôsobením niektorých mozgových štruktúr.

Za normálnych okolností prebieha v spánku niekoľko fáz s rozdielnou hĺbkou spánku.

Spánok je dôležitý, vplýva nielen na náš psychický stav, ale aj na rast svalov, tvorbu hormónov, chuť do jedla. Jeho nedostatok prehlbuje sklon k obezite a zvýšeniu krvného tlaku.

VekOdporúčaná dĺžka spánku v hodinách
0 – 3 mesiace12 – 18
4 – 11 mesiacov12 – 15
1 – 2 rokov11 – 14
3 – 5 rokov10 – 13
6 – 13 rokov  9 – 11
14 – 17 rokov  8 – 10
19 – 25  7- 9
26 – 64  7- 9
65 +  7- 8

 

Každým krokom k pevnejšiemu zdraviu

Ako sme uviedli, každodenný zhon nás oberá o to najcennejšie, čím je prirodzený pohyb, čiže o naše zdravie. Najjednoduchšou a veľmi účinnou formou pohybu je práve chôdza.

Pedometre sú veľmi jednoduché, cenovo dostupné senzory pohybu, ktoré sú s obľubou využívané  lekármi na podporu motivácie pohybu medzi obyvateľmi. Pedometre predstavujú veľmi jednoduchú pomôcku, ktorá však musí byť spojená s konkrétnymi praktickými odporúčaniami:

  • Počet krokov, rozsah fyzickej aktivity, ktorá je spojená s významnými výsledkami týkajúcimi sa zlepšenia nášho zdravotného statusu.
  • Zber dát týkajúci sa rozsahu, intenzity našej fyzickej aktivity, množstva spotrebovanej energie
  • Zaznamenávanie kvality a rozsahu spánku.
  • Akumuláciu spomenutých dát s možnosťou porovnania so štandardom.
  • Program umožňujúci opakované merania a ich uloženie do pamäte s nasledujúcim porovnávaním počas daného časového obdobia.

Takéto jednoduché zariadenia môžu byť využívané či už na poli výskumu verejného zdravotníctva, ale rovnako bežnými laikmi na zlepšenie ich celkového bytia a kvality života. Rovnako nájdu svoje veľké opodstatnenie aj medzi profesionálnymi športovcami.

Pedometre nie sú žiadnou novinkou na trhu a s veľkou obľubou sú dlhé roky známe v Japonsku. Prvé pedometre vyrobené v Japonsku v roku 1965 sa distribuovali na trh pod názvom manpo – kei , čo v preklade znamená vzdialenosť 10 000 krokov. Tento ekvivalent fyzickej aktivity predstavuje približne výdaj 300 až 400 kcal/deň.

Reklama na dávny pedometer Manpo-kei, ktorý mal zmerať prejdenie 10 tisíc krokov

Reklama na dávny pedometer Manpo-kei, ktorý mal zmerať prejdenie 10 tisíc krokov

Odporúčanie dosiahnuť 10 000 krokov za deň má veľa výhod. Je to veľmi jednoduché , ľahko zapamätateľné a ľahko uskutočniteľné všetkými ľuďmi. Takto môžeme dôjsť až k bodu, ktorý nás bude motivovať aj k väčšiemu rozsahu fyzickej aktivity. Veľmi dôležité je zohľadňovať naše parametre ako vek, výška a váha.

Narastajú dôkazy, že dosiahnutie každodennej úrovne 10 000 krokov je indikátorom dobrého zdravia. Jedinci, ktorí každý deň zdolajú tento limit majú menší obsah tuku, nižšiu hodnotu krvného tlaku ako skupina osôb, ktorí majú nižší rozsah pohybu.

Všeobecne môžeme povedať, že sa referenčná hodnota prepočtu krokov za deň pohybuje od 7000 do 13 000 krokov. Na určenie optima počtu krokov na deň je vhodné stanoviť počet krokov za deň, ktoré dosiahnu osoby, ktorých život zodpovedá sedavému životnému štýlu (prieskumy ukázali, že urobia do 5000 krokov).

Ako nám môžu pomôcť inteligentné hodinky a náramky?

Problém nášho každodenného života a to dopriať si základnú a adekvátnu esenciu nášho zdravia, teda pohyb, nám môžu pomôcť uľahčiť práve smart hodinky či športové smart náramky od rôznych výrobcov ako Samsung, Huawei, Sony, Garmin a iných.

HuaweiB3-15

 

Všetky je možné spárovať s telefónmi, ktoré bežia na operačných systémoch iOs či Android.

Predtým, ako začnete hodinky používať, je dôležité nastaviť základné biometrické parametre – pohlavie, vek, výšku a váhu. V aplikácii si môžete nastaviť aj denný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. V našom prípade 10 000 krokov. Hodinky potom začnú merať počet krokov, dobu fyzickej aktivity, ale aj vzdialenosť, ktorú sme prešli. Pokiaľ dosiahneme náš stanovený cieľ (10 0000 krokov), hodinky zavibrujú. Počas dňa si môžete kontrolovať výdaj energie a aj to, koľko krokov vám ešte chýba na naplnenie cieľa.

Ukážka nastavenia biometrických údajov

Ukážka nastavenia biometrických údajov

Pri dlhom sedení zase hodinky upozornia na dlhú neaktivitu a vyzvú vás, aby ste sa prešli a ponaťahovali. Na záver dňa si v aplikácii môžete skontrolovať celodenný súhrn vašej aktivity a motivovať sa tak k lepším výkonom.

Súhrnné informácie aktivite počas dňa

Súhrnné informácie aktivite počas dňa

Ako sme už uviedli, pre zdravie je veľmi dôležitý kvalitný spánok. Väčšina inteligentných hodiniek a náramkov dokáže okrem merania fyzickej aktivity, zmerať aj kvalitu nášho spánku. Samozrejme za predpokladu, že ich máme aj počas spánku na predlaktí.

Súhrné informácie o spánku

Súhrné informácie o spánku

Pulz dnešnej doby ťažko zmeníme, no môžeme využiť vhodnú formu, aby sme túto absolútne nevhodnú dobu dokázali prežiť. V tom nám môžu pomôcť aj inteligentné hodinky, ktoré nás budú k pohybu motivovať.

Tak koľko krokov ste spravili dnes vy?

Článok pripravil MUDr. Richard Didič, didic.richard@gmail.com
Institute of Healthcare Disciplines

ST.ELIZABETH UNIVERSITY of Health & Social Sciences

Prečítajte si tiež:

Unikli fotky inteligentných náramkov Fitbit Charge 2 a Fitbit Flex 2