Reálny produkt sa očakáva budúci rok, ale je dosť možné, že sa tak stane už koncom tohto roka. Apple mlčí, ale viaceré indície napovedajú, že sa dočkáme už čoskoro.

Tento krok je známy už dávnejšie a nedávno podané patenty ho iba potvrdzujú. Inteligentné hodinky Apple Watch by tak mohli neinvazívnym spôsobom (bez potreby odberu krvi) monitorovať glukózu, a to za pomoci terahertzového elektromagnetického žiarenia. Ide o technológiu, o ktorú sa zaujíma množstvo popredných zdravotníckych spoločností a organizácií, rovnako ako Apple. Povráva sa, že kalifornský gigant na tejto technológii pracuje už niekoľko rokov.

Najnovšie patentové prihlášky úzko súvisia s danou technológiou, no v žiadnej z nich nie je uvedené nič konkrétne, resp. sa v nich nezmieňujú slová ako glukóza, resp. spojitosť cukru v krvi. To ale nie je nič neobvyklé, nakoľko sa Apple snaží svoje novinky čo najviac utajovať. Avšak, všetky podané patenty poukazujú na systém, ktorý využíva absorpčnú spektroskopiu, a ten sa vyskytuje vo všetkých návrhoch zariadení na neinvazívne monitorovanie glukózy v krvi. „Terahertzová spektroskopia a zobrazovanie v dynamickom prostredí s vylepšením výkonu pomocou senzorov okolitého prostredia“ je jednou z hlavných patentových prihlášok. Ďalšie tri s ňou úzko súvisia. Všetky prihlášky pochádzajú od jedného tímu vývojárov, ktorí sa zaoberajú využitím elektromagnetických vĺn v pokročilých monitorovacích systémoch.

Apple Watch

Technológia senzorov (zdroj:Appleinsider.com)

Celý systém vyzerá zaujímavo, sľubne, mohol by mnohým ľudom pomôcť, ale ako všade, aj tu sa objavujú otázniky „???“

Tým prvým je obava z presnosti výsledkov, s ktorými sa nie je možné zahrávať. Tým druhým je teoretický problém s napájaním, resp. výdržou batérie v tak malom zariadení ako sú hodinky, ktoré by museli „živiť“ ďalší pokročilí systém a zoskupenie senzorov. Už teraz je výdrž Apple Watch na jedno nabitie trošku obmedzujúca (priemerná výdrž AW5 je okolo 24 hodín). Ďalším z problémov môže byť priestor pre ďalšie senzory v hodinkách, ktoré sú už teraz „plné“. Otáznou je aj odolnosť voči vode, nakoľko dané senzory vyžadujú ďalší otvor, a tým by sa mohla odolnosť voči vode teoreticky znížiť.

„Ak by to vyšlo, tak by sa inteligentné hodinky Apple Watch stali zariadením pre rádiovú spektroskopiu, ktoré pracuje na veľmi krátku vzdialenosť, a to produkuje ďalších „XY“ otáznikov.“

V patente je uvedené, že vysielač (senzor) elektronického zariadenia (Apple Watch) vysiela elektromagnetické vlny (EM) vo frekvenčnom pásme terahertz (THz) do dynamického prostredia a prijímač elektronického zariadenia následne prijíma odrazenú EM vlnu. „Následne je stanovená spektrálna odozva odrazenej EM vlny, ktorá obsahuje absorpčné spektrum, ktoré naznačuje prenosové médium v prostredí“. „Získané absorpčné spektrá sa porovnávajú sú známymi absorpčnými spektrami cieľových prenosových médií“.

Apple Watch

Apple Watch

Apple tvrdí, že tento systém súvisí aj s celkovým monitorovaním zdravia, ako napr. detekcia rakoviny kože a ďalších kožných porúch. Pokiaľ návrh spoločnosti Apple reálne funguje, tak to znamená, že monitorovanie glukózy je možné realizovať neinvazívnym spôsobom. Apple Watch by na základe tejto technológie mohli sledovať jednotlivé úrovne zmien priebežne a používateľa upozorňovať iba na významné zmeny stavu, ako je to v prípade monitorovania srdcovej frekvencie. Nikto nevie, iba povolaní vývojári, ako ďaleko je Apple s touto technológiou, no rôzne indície naznačujú, že takéhoto prevratného nositeľného zariadenia by sme sa mali dočkať už čoskoro.

Aký máte názor na takéto komplexné zariadenie na systematické monitorovanie zdravia?

Zdroj: Appleinsider.com

Prečítajte si aj:

Facebook pripravuje vlastné inteligentné hodinky so zameraním na odosielanie správ

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE