S týmto úspechom sa podelila spoločnosť Cardiogram, ktorá sa venuje viacerým štúdiám zameraným na diagnostiku chorôb za pomoci hodiniek Apple Watch.

Podľa najnovšej klinickej štúdie, ktorú realizovala spoločnosť Cardiogram, dokážu hodinky Apple Watch zistiť cukrovku s vysokou úspešnosťou až 85%. Cardiogram realizoval túto štúdiu, ktorá je súčasťou veľkej štúdie DeepHeart, so vzorkou ľudí, ktorí majú cukrovku už oficiálne diagnostikovanú. Spoločnosť sa tak nesnažila primárne o prvotnú diagnostiku.

Ešte v roku 2015 prišla podobná štúdia s názvom Framingham Heart Study, ktorá poukázala na to, že cukrovku je možné diagnostikovať s vysokou mierou úspešnosti práve za pomoci srdcového tepu. Variabilita pulzu dokáže totiž významne predpovedať cukrovku ako aj ďalšie choroby. Hoci spoločnosť Apple údajne pracuje na ďalších zdravotníckych senzoroch pre svoje hodinky, tak zatiaľ dosahuje mnoho úspechov v oblasti diagnostiky za pomoci dát zo senzoru srdcového tepu a umelej inteligencie, ktorá ich následne spracuje. Cieľom hodiniek nie je však stať sa oficiálnym diagnostickým nástrojom, ale nástrojom prevencie a včasnej diagnostiky.

V minulosti sa objavilo už viacero kvalitných štúdií s Apple Watch, ktoré zaznamenali veľa úspechov v oblasti diagnostiky. Apple Watch dokázali diagnostikovať s 97% presnosťou poruchu srdcového rytmu, s 90% presnosťou spánkovú apnoe a s 82% presnosťou vysoký krvný tlak.

Zdroj: TechCrunch

Prečítajte si aj:

Tím výskumníkov údajne pracuje na neinvazívnom glukomere pre Apple Watch