Cieľom odbornej mikro štúdie bolo zistiť, či dokážu inteligentné hodinky Apple Watch detekovať včasné príznaky demencie.

Spoločnosť Apple spolupracuje s farmaceutickými spoločnosťami s cieľom včasného odhalenia príznakov demencie. Počas 12 týždňov bolo monitorovaných 31 ľudí s kognitívnym poškodením a 82 bez kognitívneho poškodenia. Štúdia tvrdí, že údaje sa môžu použiť na rozlíšenie ľudí so skorými príznakmi poškodenia od zdravých. Tí ľudia, ktorí mali príznaky kognitívneho poklesu, písali pomalšie, menej pravidelne, viac sa spoliehali na podporné aplikácie a posielali menej textových správ. Samozrejmosťou do budúcna je potreba aj ďalších analýz pre presnejšie výsledky.

Informácie boli zhromaždené z monitoringu spánku prostredníctvom smartfónov iPhone, hodiniek Apple Watch a aplikácie Beddit. Včasné odhalenie príznakov demencie je dôležité, nakoľko predčasné diagnostikovanie umožňuje lepšie zvládnutie príznakov a zlepšenie kvality života, napriek tomu, že chorobu nie je možné zastaviť. Demencia sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie týka až 50 miliónov ľudí na celom svete, pričom každý rok sa objaví takmer 10 miliónov nových prípadov.

Zdroj: MacRumors

Prečítajte si aj:

Inteligentné hodinky Apple Watch pravdepodobne dostanú microLED displej a výkonnejšiu batériu