Údaje o viacerých telesných hodnotách dokážu poskytnúť mnohé fitnes náramky a smart hodinky, ale údaj o telesnej hmotnosti vám neposkytne ani jedno z týchto zariadení.

sanitas-glas-diagnosewaage-sbf-70_nowat

Nato sú primárne určené iné zariadenia, napríklad táto osobná váha – SANITAS SBF70, ktorá pomocou Bluetooth pripojenia komunikuje s aplikáciu (health coach- dostupná pre Android a iOS) v smartfóne. Na prvý pohľad je to takmer klasická osobná váha s trochu väčším monochromatickým LCD displejom, ktorá ale prekvapí s množstvom meraných údajov o vašom tele.

sanitas-sbf-70-4

Balenie a spracovanie

V balení sa nachádza samotná váha, 3 × AAA batéria a podrobný používateľský návod, nič viac k správnej funkčnosti nie je potrebné (okrem aplikácie). Materiálové vyhotovenie zariadenia je z tvrdeného skla, plastu a kovu. Rozmery sú 30 × 30 × 2,3 cm s hmotnosťou 1650 gramov. Vážiť sa môžu aj poriadni chlapi, nakoľko má váha nosnosť až 180 kg.

sanitas-sbf-70-2

Ako váha funguje

Jednoducho, do váhy stačí vložiť batérie, do smartfónu nainštalovať aplikáciu (health-coach) a spárovať váhu s aplikáciou pomocou Bluetooth pripojenia. Po tomto kroku nasleduje registrácia (e-mail + heslo). Po registrácii je potrebné pridať používateľa a zadať vek, výšku, osobnú aktivitu, ktorú bežne vyvíja (slabá, stredná, vysoká) a iniciály zložené z troch písmen (napr. MMM). Následne je zariadenie pripravené na meranie. Výhodou je, že dáta z aplikácie sa ukladajú aj na cloud a sú dostupné v akomkoľvek zariadení (po prihlásení). Meranie je možné aj bez zapnutej aplikácie a váha si dokáže zapamätať až 30 meraní. Po zapnutí aplikácie sa do nej údaje automaticky načítajú a z váhy sa vymažú. V prípade zaplnenia pamäte (váhy) to oznámi indikácia na jej displeji – Full. Váha sa zapína tlakom (dotknutím alebo postavením sa na ňu) a vypína automaticky.

Do aplikácie je možné zaregistrovať osem „meraných“ osôb, avšak každú pod iným e-mailom a heslom, čo je nevýhoda a nerozumné riešenie. Neregistrované osoby si môžu zmerať len telesnú hmotnosť. Meranie je najpresnejšie naboso a v čo najväčšom kľude. V každom prípade treba počítať s tým, že nejde o špičkový medicínsky prístroj, ale o komerčné zariadenie, ktorého údaje, resp. merania majú informačný charakter.

Zariadenie automaticky rozpoznáva používateľa, ktorý stojí na váhe. To funguje tak, že určí používateľa podľa poslednej váhy (tolerancia +/- 2kg), ktorú dosahoval. Ak sú dvaja používatelia s totožnou váhou, rozpoznáva podľa BMI, čo sa vo väčšine prípadov podarí. Registrovanému používateľovi sú pri každom vážení zmerané všetky hodnoty, neregistrovanému iba telesná hmotnosť. V prípade potreby je tu aj možnosť zmeny jednotiek hmotnosti (kilogram – kg / libra – lb / stone – st). Ak používateľ vyžaduje zvýšenú ochranu súkromia, je tu možnosť samostatného uzamknutia aplikácie 4-miestnym kódom. Medzi užitočné údaje v aplikácii patrí aj úroveň kapacity batérií a počet aktívnych, registrovaných používateľov. Navyše, ak to považujete za potrebné, namerané údaje môžete zdieľať na sociálne siete alebo cloud, email a pod.

Aké údaje poskytuje osobná váha SANITAS SBF70

  • Meranie telesnej hmotnosti
  • Index telesnej hmotnosti (BMI – Boby Mass Index)
  • Meranie podielu telesného tuku (BF – meranie v %)
  • Podiel vody v tele (meranie v %)
  • Podiel svalov v tele (meranie v %)
  • Váha kostí (meranie v kg)
  • Základný (bazálny) metabolický výdaj (BMR – Basal Metabolic Rate)
  • Aktívny metabolický výdaj (AMR – Active Metabolic Rate)

Výhody: množstvo informácií o telesných hodnotách, dizajn, funkčnosť, cena

Nevýhody: každý používateľ musí byť registrovaný pod iným e-mailom

Samozrejmosťou sú zaznamenané údaje zobrazené v grafe (čas, deň, týždeň, mesiac, rok). A taktiež ku každému meraniu môžete pridať osobitý komentár či medikáciu. Údajov pre bežných, neprofesionálnych športovcov (a zvedavých ľudí) je tu dostatok a v spojení s údajmi z fitnes náramku (ak používate) máte k dispozícii kompletnú paletu informácii o svojom tele a telesných hodnotách.

Cena zariadenia: od 20 eur

Možnosť zakúpenia: občas predajne Lidl alebo www.mader.sk (verzia s nosnosťou do 150 kg)

Prečítajte si aj:

DUEL: Bude riadiť váš život fitness náramok?

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE