Chôdzu zo známeho videa si vzali pod drobnohľad výskumníci.

Je nielen zábavná, ale vraj i zdraviu prospešná – šialená či švihnutá chôdza z jednej z najznámejších scénok komediálneho združenia Monty Python, ktoré sa preslávilo svojím absurdným humorom. Vidieť ju môžeme vo videu Ministry of Silly Walks (Ministerstvo švihnutej chôdze), ktoré sa na televíznych obrazovkách objavilo už pred viac ako polstoročím. Teraz však inšpirovalo skupinu výskumníkov z Arizonskej štátnej univerzity, ktorí skúmali účinnosť takejto chôdze na spaľovanie kalórií.

Pre kontext je najprv potrebné vysvetliť, o čo v scénke, ktorá je vraj satirou na byrokraciu, išlo. Komik John Cleese hrá štátneho úradníka Teabaga, ktorý do práce prichádza mimoriadne neštandardným a zábavne vyzerajúcim spôsobom. V kancelárii ho už čaká stránka v podobe pána Puteyho (túto postavu znázorňuje ďalší montypythonovský humorista Michael Palin), ktorý žiada o vládny grant na zdokonaľovanie vlastnej šibnutej chôdze.

Teabag ho požiada o ukážku jeho chôdze, ale po jej zhliadnutí konštatuje, že príspevok nie je možné poskytnúť, pretože nie je dostatočne švihnutá. Najlepšiu predstavu poskytne samotné video:

Arizonský výskumný tím sa zameral na chôdzu oboch komikov a výsledky zverejnil vo vedeckej práci s názvom Kvantifikácia výhod neefektívnej chôdze: laboratórna experimentálna štúdia inšpirovaná Monty Pythonom. Je zrejmé, že výskum bol aj určitou recesiou, ale testovacie metódy boli napriek tomu veľmi podrobné a výsledky štúdie tím zverejnil v renomovanom zdravotníckom časopise British Medical Journal.

Výskumníci sa v rámci štúdie zamerali na 13 dospelých ľudí s vekovým priemerom 34 rokov, ktorí nemali žiadne zdravotné problémy. Každý účastník mal realizovať tri druhy chôdze po 30-metrovej trati, pričom každá z nich trvala päť minút.

Prvou bola normálna chôdza, druhou štýl pohybu pána Puteyho a tretím spôsob, akým si vykračoval úradník Teabag. Výskumníci pomocou prístrojov zaznamenávali údaje o spotrebe kyslíka, výdaji energie a intenzite cvičenia.

Z nameraných výsledkov vyplýva, že Teabagova chôdza zvyšuje u dospelých osôb energetický výdaj až dva a pol násobne v porovnaní s ich bežným krokom. Dospelé osoby by mohli dosiahnuť 75 minút intenzívnej fyzickej aktivity týždenne, ak by týmto štýlom kráčania nahradili 11 minút svojej bežnej dennej chôdze.

Zároveň by takouto chôdzou v rozsahu 12 až 19 minút denne dokázali zvýšiť svoj denný energetický výdaj o zhruba sto kilokalórií. Celkovo by vďaka tomu mohli zvýšiť svoju kardiorespiračnú kondíciu a znížiť riziko úmrtia.

Výsledky štúdie, zobrazujúce výdaj energie pri Teabagovej chôdzi (modrá farba grafu), Puteyho kráčaní (žltá) a pri bežnej chôdzi (ružová)Zdroj: Arizonská štátna univerzita
Výsledky štúdie, zobrazujúce výdaj energie pri Teabagovej chôdzi (modrá farba grafu), Puteyho kráčaní (žltá) a pri bežnej chôdzi (ružová)

Zdroj: Digitaltrends.com

Prečítajte si tiež:

Branislav Caban

Branislav Caban
Okrem technologických tém sa snažím prinášať aj tie so spravodajským nádychom a rôzne zaujímavosti. Moja e-mailová adresa je bcaban@touchit.sk.