Je to dané technológiou, pomocou ktorej sa určuje nadmorská výška a jej zmena.

S otázkou, prečo hodinky merajú nepresne výšku, som sa počas posledných mesiacov stretol viackrát. Stručná odpoveď je, že dôvodom je technológia, ktorú smart hodinky využívajú na tento účel. Dlhšiu odpoveď sa pokúsim vysvetliť v článku.

Smart hodinky používajú na meranie výšky tzv. barometrický výškomer. Je to komponent, ktorý meria nadmorskú výšku a prevýšenie na základe atmosférického tlaku a jeho zmien. Už z tohto popisu by malo byť jasné, že meranie výšky hodinkami, ktoré na tento účel využívajú iba barometrický výškomer, môže byť náchylné na určité odchýlky.

To, aké výrazné sú tieto odchýlky, je niekedy dané cenou hodiniek a aj ich značkou, avšak nemusí to byť pravidlo. Faktom je, že výrobcovia sú si vedomí nedokonalosti použitej technológie a snažia sa to riešiť aj pomocou algoritmov rôznej kvality. Ich cieľom je optimalizovať meranie a minimalizovať nepresnosti v nameraných hodnotách.

Huawei Watch GT RunnerZdroj: Samuel Hindy / TOUCHIT

Aká je odchýlka merania výšky

Nie každý výrobca otvorene informuje o technológiách v hodinkách a o ich presnosti. Garmin je v tomto smere ukážkový, preto si v prípade barometrického výškomera pomôžem s informáciami, ktoré uvádza na svojom webe.

V prípade Garmin hodiniek platí, že po správnej kalibrácii je barometrický výškomer hodiniek schopný merať nadmorskú výšku v rozsahu -609 až 9144 metrov s presnosťou +/- 3 metre. V prípade hodiniek iných značiek to bude podobné, pričom odchýlka sa môže čiastočne odlišovať.

Kľúčovým parametrom je však pojem správna kalibrácia. Dôvod je ten, že máloktorý používateľ si manuálne kalibruje výškomer hodiniek, pretože nevie o tom, že takáto funkcia existuje, resp. že je to potrebné. Niekedy si to používateľ uvedomí až vtedy, keď zistí, že mu hodinky ukazujú nesprávne údaje a začne sa viac zaujímať o to, ako technológia funguje.

V súvislosti s kalibráciou si treba uvedomiť ešte jednu vec. Prakticky všetky hodinky s barometrickým výškomerom ponúkajú funkciu automatickej kalibrácie, ku ktorej dochádza počas vonkajšieho cvičenia, keď sa hodinky pripájajú k GPS satelitom. Problém je, že keď výškomer hodiniek kalibrujete iba pomocou GPS, tak odchýlka kalibrovanej výšky môže byť až +/- 121 metrov. Vo väčšine prípadov je odchýlka nižšia, avšak v extrémnych prípadoch môže dosahovať uvedenú hodnotu.

Je zrejmé, že keď máte nepresne nakalibrovaný barometrický výškomer, ovplyvní to celkové meranie nadmorskej výšky. A je jedno, či ste ho nakalibrovali nepresne vy pomocou GPS alebo sa automaticky cez GPS nakalibroval sám.

Ako dosiahnuť čo najpresnejšie meranie

Základom pre čo najpresnejšie meranie výšky a prevýšenia pomocou barometrického výškomera je manuálna kalibrácia tejto funkcie. Garmin hodinky a hodinky niektorých iných značiek ponúkajú tzv. manuálnu kalibráciu – hodinky získajú GPS dáta a vy manuálne zadáte nadmorskú výšku, v ktorej sa práve nachádzate.

Viaceré dnešné smart hodinky tiež ponúkajú kalibráciu pomocou smartfónu – z pripojeného smartfónu sa stiahnu údaje o vašej aktuálnej lokalite aj s nadmorskou výškou. Tento typ kalibrácie je obvykle presný, deje sa automaticky na pozadí a vyžaduje, aby ste mali k dispozícii smartfón, s ktorým sú hodinky spárované.

Špecifickým prípadom sú Garmin hodinky s offline mapami. Tie vykonajú kalibráciu výškomera kombináciou GPS dát s informáciou o nadmorskej výške, ktorá je uložená priamo v offline mapách v hodinkách. Táto forma kalibrácie nevyžaduje spárovaný smartfón a ponúka vysokú presnosť aj v prípade, že nemáte k dispozícii presnú informáciu o nadmorskej výške, kde sa nachádzate. Offline mapy však majú vo výbave iba najdrahšie Garmin hodinky.

Garmin hodinky: Navigačné funkcie a offline mapyZdroj: TOUCHIT
Garmin hodinky s offline mapami prinášajú výhodu, o ktorej sa málo hovorí – ponúkajú najpresnejšiu kalibráciu výškomera, keďže aplikujú údaje o nadmorskej výške, ktoré sú uložené v mapách v hodinkách

Presnosť merania ovplyvňuje aj zmena počasia či silný vietor

V ideálnom prípade by malo stačiť, aby ste spravili manuálnu kalibráciu výškomera pred začatím dlhej túry či iného cvičenia a mali by ste získať presné meranie výšky a prevýšenia počas danej aktivity.

Lenže, treba počítať aj s tým, že presnosť merania výšky a najmä prevýšenia počas aktivity pomocou barometrického výškomera ovplyvňujú aj zmeny počasia – keď sa blíži búrka, náhly pokles tlaku vzduchu môže spôsobiť to, že to barometrický výškomer vyhodnotí ako presun do vyššej nadmorskej výšky. Toto je situácia, s ktorou sa môžete bežne stretnúť počas dlhších túr.

Presnosť merania prevýšenia počas aktivity barometrickým výškomerom môže ovplyvniť aj silný vietor alebo rýchlo sa pohybujúci vzduch v prípade aktivít s vysokou rýchlosťou a mydlo, špina alebo pot v porte snímača. Preto je vhodné raz za čas hodinky opláchnuť teplou vodu a skontrolovať, či port barometrického výškomera nie je špinavý. Ak ho neviete na hodinkách nájsť, skontrolujte manuál alebo kontaktujte predajcu.

Zmeny tlaku vzduchu, ktoré ovplyvnia presnosť merania výšky a prevýšenia, môžu nastať aj v iných situáciách a vznikajú aj pri prechode z interiéru do exteriéru a pri prechode do klimatizovaných budov a z nich. S týmto sa počas turistiky asi až tak nestretnete, avšak je to jeden z dôvodov, prečo je vhodné robiť pravidelnú kalibráciu barometrického výškomera, resp. pravidelne ho kontrolovať (keďže niektoré hodinky robia automatickú kalibráciu, ako je vyššie uvedené).

Namerané údaje je možné dodatočne prepočítať

Táto informácia asi nebude pre niekoho až taká podstatná, keďže pre určitú skupinu používateľov je dôležitá najmä kontrola nadmorskej výšky a/alebo prevýšenia priamo počas turistiky, avšak hodinky značiek Garmin a Amazfit (a pravdepodobne aj ďalšie) majú funkciu, ktorá umožňuje prepočítať prevýšenie jednotlivých vonkajších aktivít. Táto funkcia zároveň zobrazuje informácie o prevýšení a výške v sumáre aktivity aj pre hodinky, ktoré nemajú barometrický výškomer.

Funguje to jednoducho. Hodinky zosynchronizujete so smartfónom a v informáciách o aktivite, v detailoch o nadmorskej výške a prevýšení, nájdete možnosť korekcie. Amazfit to má v aplikácii Zepp a Garmin to má vo webovom rozhraní služby Garmin Connect. Je možné, že to nájdete aj v ponuke iných značiek, avšak za posledné roky mám dlhodobé skúsenosti práve s Garmin hodinkami, takže ich poznám najlepšie. V prípade zariadení značky Amazfit som si to nedávno všimol počas testovania skvelých hodiniek Amazfit Balance.

Rovnako to funguje aj v prípade, že synchronizujete vaše hodinky so službou Strava. Strava aplikuje GPS dáta z hodiniek na mapové podklady, ktoré má k dispozícii. A keďže mapy majú presne zadefinovanú výšku pre jednotlivé body, nadmorská výška aj prevýšenie synchronizovanej aktivity sa vypočíta z mapových podkladov a GPS dát a nie z dát, ktoré hodinky merali z barometrického výškomera a zobrazovali počas aktivity.

Kalibrácia údajov o nadmorskej výške a prevýšení v prípade Garmin hodiniekZdroj: TOUCHIT
Korekcia údajov o nadmorskej výške a prevýšení v prípade Garmin hodiniek – dáta z barometrického výškomera v hodinkách
Kalibrácia údajov o nadmorskej výške a prevýšení v prípade Garmin hodiniekZdroj: TOUCHIT
Korekcia údajov o nadmorskej výške a prevýšení v prípade Garmin hodiniek – dáta po korekcii
Kalibrácia údajov o nadmorskej výške a prevýšení v prípade Amazfit hodiniekZdroj: TOUCHIT
Korekcia údajov o nadmorskej výške a prevýšení v prípade Amazfit hodiniek

Ako teda postupovať?

Cieľom článku bolo vysvetliť, ako funguje meranie výšky a prevýšenia pomocou smart hodiniek s barometrickým výškomerom. Keďže tento komponent pracuje iba s údajmi o atmosférickom tlaku a jeho zmene, môže byť v špecifických situáciách náchylný na nepresnosti merania. Je to normálne, avšak tieto odchýlky by mali byť zanedbateľné až malé. Zriedkavo sa môžu objaviť prípady, keď budú väčšie, avšak nemalo by to byť pravidlom.

V takom prípade odporúčam:

  • skontrolujte, či sú hodinky zaktualizované na najnovšiu verziu. Ak nie, zaktualizujte ich
  • skontrolujte, či hodinky ponúkajú manuálnu kalibráciu barometrického výškomera – či už cez GPS, zadaním výšky alebo cez smartfón. Ak áno, vykonajte ju a to ideálne na mieste, ktorého výšku poznáte (ak by ste si zvolili kalibráciu zadaním výšky)
  • pokiaľ vyššie uvedené rady nepomohli, opláchnite hodinky pod teplou vodou a skontrolujte, či nie je port barometrického výškomera špinavý alebo zanesený
  • ak sa neustále opakujú problémy s vysokými odchýlkami v nameraných dátach nadmorskej výšky a prevýšenia a nedarí sa vám ich odstrániť žiadnou z vyššie uvedených rád, kontaktujte výrobcu alebo predajcu s prosbou o pomoc
Garmin Forerunner 255Zdroj: TOUCHIT
Garmin Forerunner 255

Zdroj: Garmin, Garmin, vlastné

Prečítajte si aj:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit