Oura Ring je obľúbený medzi používateľmi kvôli tomu, že umožňuje meranie variability srdcového tepu. Túto funkciu vám ponúknu aj niektoré Garmin hodinky.

Už viac ako 1,5 roka používam inteligentný prsteň Oura Ring 3. generácie a pravidelne aktualizujem moju recenziu, aby odzrkadľovala aktuálny stav a dlhodobé skúsenosti. Zároveň takmer rok používam Garmin hodinky s funkciou Stav HRV a v tomto článku (a tiež videu) zosumarizujem moje skúsenosti a zodpoviem otázku, ktoré z týchto dvoch zariadení by som si kúpil dnes a prečo.

Gro článku bude spočívať v dátach, ktoré mi generujú zariadenia a nebudem teda riešiť rozdiely medzi inteligentnými hodinkami a inteligentným prsteňom z hľadiska ich konštrukcie či komfortu pri nosení (najmä) počas spania. Pre účely tohto článku budem predpokladať, že vám nevadí späť ani s hodinkami na ruke a ani s prsteňom na prste.

Variabilita srdcového tepu ako kľúčový parameter, ktorý pomáha vyhodnocovať regeneráciu tela

Garmin hodinky aj Oura Ring dlhodobo používam na to, aby som vyhodnocoval regeneráciu môjho tela počas spánku. V tomto smere je kľúčovým parametrom tzv. variabilita srdcového tepu, ktorú počas spánku meria aj Oura Ring aj Garmin hodinky. Športové Garmin hodinky s funkciou Stav HRV vám zobrazia konkrétnu číselnú hodnotu variability srdcového tepu za predchádzajúcu noc, takže v tomto smere ponúkajú totožný výstup ako Oura Ring.

Variabilita srdcového tepu definuje vzdialenosť medzi jednotlivými údermi srdca, keďže naše srdce nebije v dokonale pravidelnom rytme ako metronóm. Variabilitu ovplyvňuje činnosť autonómneho nervového systému (ANS), čo znamená stres a zaťaženie organizmu, ktoré môže byť spôsobené tréningovou záťažou a inými fyzickými aktivitami, alkoholom, stravou a s tým súvisiaca činnosť tráviacej sústavy a takisto aj tým, keď organizmus bojuje s vírusmi alebo chorobami.

Variabilitu srdcového tepu merajú aj Garmin hodinky, ktoré nemajú funkciu Stav HRV, napríklad modely série Venu 2. Tie vám síce nezobrazia konkrétnu číselnú hodnotu, avšak variabilitu srdcového tepu merajú a zohľadňujú ju pri vyhodnocovaní tzv. Body Battery. Táto metrika na základe viacerých dát vyhodnocuje, koľko máte energie, aký ste mali náročný deň z hľadiska stresu, atď. Ďalšie detaily nájdete v mojom staršom videu.

Aká je dobrá hodnota variability srdcového tepu a čo viem s týmto údajom robiť?

Každý človek má inú variabilitu srdcového tepu a na to, aby ste spoznali jej hodnotu (a aby ste vedeli zadefinovať dobrú hodnotu), je potrebné nosiť zariadenie, ktoré ju dokáže merať. Garmin hodinky s funkciou Stav HRV zbierajú dáta počas prvých 3 týždňov, čo s nimi spávate, aby určili vašu základnú hodnotu variability srdcového tepu. Podobne je to aj v prípade prsteňa Oura Ring.

Po tom, ako zariadenie zadefinuje vašu základnú hodnotu, viete ráno vyhodnotiť, či ste mali počas noci štandardnú hodnotu variability alebo o niečo (či výrazne) nižšiu alebo vyššiu. Ak je výrazne nižšia, znamená to, že vaše telo je v záťaži a napríklad nestihlo plne zregenerovať po náročnom tréningu. Ak sa postupne malými krôčikmi zvyšuje, môže to byť znakom toho, že ste v lepšej kondícii, alebo že ste v poslednej dobe spravili určité zmeny v životnom štýle, ktoré majú na vás pozitívny dopad.

K hodnote varibilty srdcového tepu ešte dodám, že na internete sa môžete stretnúť s informáciou, že pokiaľ je vaša variabilita srdcového tepu do 50 ms, považuje sa to za nezdravý stav. Pokiaľ máte hodnotu medzi 50 a 100 ms, je to čiastočne zdravý stav, a pokiaľ máte HRV vyššiu ako 100 ms, je vaše telo zdravé. Takéto rozdelenie platí iba pre celodenné meranie hodnoty HRV pomocou medicínskeho zariadenia, ktoré vyhodnocuje výsledky pomocou tzv. SDNN metriky.

V prípade inteligentných hodiniek a prsteňov sa zväčša vyhodnocuje variabilita srdcového tepu iba počas noci, pričom sa používa RMSSD metrika. Nie je teda vhodné porovnávať namerané hodnoty HRV pomocou tejto metriky s vyššie uvedeným rozdelením. Pri meraní pomocou inteligentných hodiniek alebo prsteňa odporúčam brať do úvahy vašu základnú hodnotu a na jej základe vyhodnocovať to, v akom stave je momentálne vaše telo a ako regeneruje.

Garmin hodinky: Stav HRVZdroj: Samuel Hindy / TOUCHIT
Garmin hodinky: Stav HRV

Garmin hodinky vs. Oura Ring: Namerané dáta a ich prínos

Pomocou prsteňa Oura Ring si meriam variabilitu srdcového tepu viac ako 1,5 roka. V prípade Garmin hodiniek využívam funkciu Stav HRV takmer rok – prakticky odvtedy, odkedy prišla na trh. Nižšie si môžete pozrieť tabuľku s porovnaním pre viaceré noci, ktoré som detailne zaznamenával.

Na základe dlhodobého používania a porovnávania, keďže si každé ráno kontrolujem hodnoty za predchádzajúcu noc na oboch zariadeniach, môžem potvrdiť, že rozdiely medzi oboma zariadeniami sú minimálne – zväčša do ± 5 ms. Je pravda, že je to takmer 10 %, avšak dôležité je, že ak porovnám trend, ako sa mi mení variabilita, obe zariadenia tieto zmeny zachytávajú a odzrkadľujú rovnako.

 Garmin Forerunner 255Oura Ring 3
 Priemerné HRVMaximálne HRVPriemerné HRVMaximálne HRV
Noc 146 ms66 ms43 ms72 ms
Noc 247 ms77 ms44 ms71 ms
Noc 345 ms70 ms41 ms63 ms
Noc 440 ms67 ms33 ms51 ms
Noc 547 ms78 ms48 ms82 ms
Noc 625 ms51 ms19 ms53 ms
Noc 743 ms55 ms41 ms67 ms
Noc 845 ms72 ms44 ms84 ms
Noc 951 ms72 ms54 ms74 ms
Noc 1041 ms60 ms37 ms62 ms
Noc 1145 ms73 ms42 ms69 ms
Noc 1226 ms38 ms18 ms37 ms
Noc 1350 ms73 ms55 ms94 ms
Noc 1440 ms68 ms37 ms71 ms
Noc 1542 ms69 ms41 ms78 ms
 Garmin  Forerunner 955Oura  Ring 3
 Priemerné HRVMaximálne HRVPriemerné HRVMaximálne HRV
Noc 155 ms87 ms61 ms98 ms
Noc 259 ms90 ms70 ms110 ms
Noc 359 ms80 ms69 ms100 ms
Noc 456 ms76 ms53 ms78 ms
Noc 548 ms76 ms51 ms77 ms
Noc 658 ms85 ms56 ms91 ms
Noc 754 ms70 ms56 ms87 ms
Noc 847 ms71 ms51 ms85 ms
Noc 953 ms87 ms50 ms93 ms
Noc 1052 ms79 ms58 ms91 ms
Noc 1148 ms67 ms49 ms76 ms
Noc 1252 ms69 ms51 ms82 ms
Noc 1346 ms92 ms46 ms75 ms
Noc 1448 ms79 ms47 ms79 ms
Noc 1561 ms83 ms65 ms99 ms
Noc 1658 ms96 ms57 ms95 ms
Noc 1751 ms68 ms52 ms73 ms
Noc 1849 ms70 ms51 ms71 ms
Noc 1943 ms66 ms43 ms78 ms
Noc 2044 ms70 ms46 ms76 ms

Z hľadiska vyhodnocovania regenerácie sú Garmin hodinky lepšou voľbou ako Oura Ring

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Garmin hodinky vám dajú totožnú výpovednú hodnotu ako Oura Ring, čo sa vyhodnocovania regenerácie tela týka. Toto je pre niektorých používateľov kľúčová informácia a to z toho hľadiska, že v prípade prsteňa Oura Ring musíte platiť predplatné vo výške 6 eur mesačne, aby ste tieto dáta získali. Bez predplatného nemá prsteň zmysel, na čo som upozornil aj v mojej recenzii.

V prípade Garmin hodiniek získate všetky funkcie a všetky dáta bez predplatného. Faktom je, že jediný dôvod, prečo ešte stále používam Oura Ring, je, že som pri prechode z druhej na tretiu generáciu získal bezplatné doživotné členstvo, takže nemusím platiť za predplatné. Ak by som ho musel platiť, už by som prsteň nepoužíval, nakoľko z Garmin hodiniek dostanem rovnakú výpovednú hodnotu a to aj bez platenia mesačných poplatkov.

Ignorujúc meranie variability srdcového tepu – objektívne treba povedať, že Oura Ring má lepšiu presnosť merania jednotlivých spánkových fáz, avšak toto sú dáta, ktoré na rozdiel od variability srdcového tepu neviem nijak využiť vo svoj prospech. Oura Ring tiež dokáže merať zmeny teploty pokožky počas noci, avšak opäť ide o informáciu, ktorá má pre mňa minimálny prínos. Ženám však môže pomôcť lepšie sledovať menštruačný cyklus.

Vľavo Oura s predplatným, vpravo Oura bez predplatného. Obrázky si môžete zväčšiť kliknutím

Garmin hodinky sú všestrannejšie zariadenie

Garmin hodinky v priamom porovnaní s Oura Ringom zbierajú plusové body aj za lepšiu všestrannosť. Ponúkajú plnohodnotné celodňové meranie tepu, keďže Oura Ring vyhodnocuje tento parameter iba v pokoji. Takisto sú výrazne lepším prostriedkom na monitorovanie športovania, tréningového procesu a celkový zdravý životný štýl.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že ak by som si mal dnes vybrať jedno zariadenie, boli by to Garmin hodinky s funkciou Stav HRV. Sú lepšou a všestrannejšou voľbou a odporúčam, aby ste ich zvážili, pokiaľ premýšľate nad prsteňom Oura Ring kvôli vyhodnocovaniu variability srdcového tepu a sledovaniu regenerácie tela. Zoznam hodiniek s funkciou Stav HRV nájdete nižšie.

Mojím favoritom z hľadiska pomeru cena/funkcie sú hodinky Garmin Forerunner 255, ktoré dnes kúpite za približne rovnakú cenu ako prsteň Oura Ring. Alternatívne dávam do pozornosti nové Garmin Forerunner 265 s AMOLED displejom. Ďalšie tipy nájdete v článku Ktoré Garmin hodinky si kúpiť v roku 2023?

Garmin hodinky s funkciou Stav HRV

Zdroj: vlastné

Prečítajte si aj:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit